Најмногу ме освои кореографијата – прекрасни, долги заплетени конструкции во духот на добрите стари обрасци и модерните неокласики на Нуреев, …