На студ, под жешкото сонце, на локалитети под вода, археологот Валентина Тодороска две децении редовно е член во археолошките тимови …