„Златна рамка“ е огледало, пресек од тоа што е реализирано во изминатата календарска година, вели Ана Василевска, уметнички координатор на …