Куклата и по неа

Изостанувањето на куклата од театарот значи изоставување на креативниот чин кој недвојбено се огледа преку совладаната вештина да се гради …