Додека просветните работници сè повеќе негодуваат, МОН наголемо ја промовира реформата и ги оправдува своите чекори Ако наставниците и учениците …