Предавања за вештачка интелигенција, биохемија и молекуларна биологија, земјоделски науки и ветеринарни науки ќе се одржат во рамките на Денови …