„Прашај го археологот“ е новата иницијатива на Археолошкиот музеј која треба да им ја доближи на децата оваа наука. Сè …