Остатоци од неолитски живеалишта и материјална култура поврзани со првите земјоделци кои формирале населби во Пелагонија пред околу 8.000 години …