Повеќе од 70 документарни остварувања во пет натпреварувачки категории ќе бидат прикажана на четири локации од 19 до 26 август …