Монодрамата како театарска форма не замолкна, напротив, актерите го избраа токму моноспектаклот за да се изразат, вели селекторот Петар Мирчевски …