Лицата со попреченост ќе бидат ослободени со партиципација за студирање, одлучи Владата со Уредба за правата на лицата со попреченост …