Со научен симпозиум во Париз се одбележуваат 50 години од отворањето на Лекторатот по македонски јазик

Со голем меѓународен симпозиум на престижниот Национален институт за ориентални јазици и цивилизации (ИНАЛКО) во Париз денеска ќе бидат одбележани …