Подготвиле: Весна Ивановска-Илиевска и Сребра Ѓорѓијевска Гимназијата „Орце Николов“ и средните медицински училишта во Скопје и во Битола веќе неколку …