За мене секоја страница е нова земја која сум имал можност да ја посетам и истражувам, бидејќи кога патувам сакам …