Вакви реформи преку ноќ не е возможно да се направат. Обуките ги поминавме, теоријата ја знаеме, но праксата допрво ќе …