Сочните калинки израснати на насади во недопрената природа на југот можат да го зајакнат локалниот развој

Во рамките на заложбите за јакнење на синџирите на вредност во секторот овошје, потсектор калинка, Мрежата за рурален развој на …