Сите овие личности на некој начин заслужуваат глорифицирање и истакнување бидејќи се вистински пример и потенцијал за уште поголеми успеси …