Организацијата на Обединетите Нации на разни начини ги помага младите од Западен Балкан. Елида Нури е аналитичар за застапување и …