Творештвото на Оливер Мусовиќ ќе биде во фокусот на презентацијата на македонски визуелни уметници што ги организира КСП Центар Јадро, …