Подготвиле: Александра Јуруковска и Сребра Ѓорѓијевска Стихови на Маџиров и досега биле инспирација за музичари да направат мелодии Песната „Окото“ …