Светски ден на книгата: Во несигурни времиња мораме да ги цениме и браниме книгите како симболи на надеж и дијалог

Книгите, уште одамна, ја отелотворуваат човечката способност за создавање светови, и реални и замислени, давајќи глас на различните човечки искуства. …