„За жал, не сме во можност да ги профатиме сите апликации“ пишува на плакатот за „Одбиенале“ – инвентивниот наслов на …