Со многу лична посветеност и жртвување. Ете така опстои Ликовната колонија „Галичник“. И татко ми и јас, секогаш сме имале …