Македонски археолози на Меѓународна конференција за словенска археологија во Нови Сад

Повеќе од 100 археолози од 17 различни држави ги претставија своите истражувања на Меѓународната археолошка конференција „Словените и нивните соседи …