Особен ексклузивитет беше моментот кога ние македонските актери, Вујошевиќ и Настоски рецитиравме поезија на турски јазик, а актерите Локум и …