Синоличка Трпкова: Не е лесно да се биде искрен, а да не се влезе во ќорсокак со себеси или да не се биде патетичен

„Никогаш не кажувам“ можеби беше некоја важна точка во движењето по мојот животен пат. Повеќе како лична животна крстосница, од …