Пишува: Трајче Кацаров Не можам, а да не се сетам на годините кога во народните театри ширум нашата „страдалница“ се …