Елеганцијата и техниката на Кичевска ја издигнуваат на светски ранг – бугарската критика одушевена од „Рајмонда“

Најмногу ме освои кореографијата – прекрасни, долги заплетени конструкции во духот на добрите стари обрасци и модерните неокласики на Нуреев, …