Печатената верзија на учебниците во основно и во средното образование е неопходна во наставата, но тоа не ја исклучува и …