2.000 студенти за 13 години ги учеле македонскиот јазик, литература и култура на Универзитетот во Риека

Интересот за македонистиката на Универзитетот во Риека е вонсериски. Од 2008-та до почетокот на оваа академска година, низ Лекторатот по …