Има податоци дека огромни пари беа потрешни на рекламни кампањи. Оваа политика во Македонија 10 години беше на сила, а …