Во време на предизвици за културата и човековото дејствување во сферата на чувањето и промовирањето на културното наследство, Музејот на …