Преку два автентични ракописи на Жолдак и Добрева, во Велес ќе се испише манифест на нашето театарско време

Верувам дека средбата меѓу гостите кои ни доаѓаат и ансамблот ќе вроди со плод и ќе понуди ново естетичко доживување …