Реномираните уметници Ѓорѓе Јовановиќ, Нада Прља, Христина Иваноска и Јане Чаловски изложуваат свои дела на изложбата под наслов „Поголем од …