Бетовен

Вреди ли без љубов сета музика? Сета таа страст и тој очај? Таа побуна против светот, против боговите и небото? …