Во Скопје, Велес, Штип, Гостивар и Тетово промоција на повиците за „Креативна Европа“

Повикот за категоријата „Проекти за соработка“ на програмата Креативна Европа (Култура) и Повикот за категоријата „Циркулација на европски книжевни дела“ …