Кога артефактот ја раскажува историјата: Нова музејска поставка за Македонија во Првата светска војна

Подготвувањето на новата поставка во овој сегмент беше во фокусот на Музејот на македонската борба годинава, вели директорката Даниела Николова …