Славистиката денес е незамислива без македонистиката – 50. издание на Меѓународната научна конференција на МСМЈЛК

Спецификите на македонскиот јазик и научниот пристап во неговото истражување нè зближија со сите земји од словенското јазично семејство, со …

Со научен симпозиум во Париз се одбележуваат 50 години од отворањето на Лекторатот по македонски јазик

Со голем меѓународен симпозиум на престижниот Национален институт за ориентални јазици и цивилизации (ИНАЛКО) во Париз денеска ќе бидат одбележани …