Популацијата на египетски мршојадци во осумдесетите броела над 600 парови, а сега е сведена  само на 48 пара Размножувањето на …