Производството на природен и квалитетен сок од калинка може да го заживе овоштарството во јужните краишта на Македонија и да …