Јован Ристов трајно го задолжи македонското општество денес, но и во иднината

Осврт кон книгата „Правна заштита на македонското културно наследство – огледи на протекторската свест во постсоцијалистичкиот период“ од авторот Јован …