Доста повторуваме дека светот останува на младите – да покажеме дека можеме да направиме промени

Преземање конкретни мерки за справување со корупцијата која е една од главните причини за иселување на младите, суштински промени во …