Дебата и отворање дијалози за она што се објавува во онлајн-медиумите и приспособување на законите во земјава со европските, бидејќи …