Повеќе од илјада посетители на отворањето на колекцијата на солидарноста на МСУ во Кунстхале во Виена

Преку 1000 љубопитни посетители беа на големото отворање на изложбата „Ниедно чувство не е конечно. Колекција на солидарноста, МСУ Скопје”/„No …