Раствор од магнезиум хлорид за подобро здравје, варова вода лекува рак… (зло)употреба на науката во ширење лажни вести

Борбата против лажните вести е важен сегмент во општественото живеење на младите и општо на граѓаните – таа е длабоко …