Бил млад кога во науката се профилирал како многустран ерудит, студиозен и оригинален истражувач во областа на класичната филологија, пишува …