Младите луѓе многу ги погодува сета таа несигурност што ја предизвика пандемијата. Ние возрасните поинаку се справувавме, но тие се деца …