Научници од 15 земји учествуваат на 50. конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура

Половина век Меѓународна научна конференција за македонистика. Македонисти, балканисти и слависти од 15 држави од сите страни на светот доаѓаат …

Македонистиката достапна за сите студенти на Истанбулскиот универзитет

Oд следната академска година, македонскиот јазик ќе можат да го изучуваат сите студенти на Истанбулскиот универзитет заинтересирани за македонистиката. Досега, …