„Иднината на музеите – закрепнување и реинтерпретација“ е темата на советувањето со кое Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на …