Европски пилот-проект во Македонија: Без компетентни наставници нема квалитетни образовни промени

Силно веруваме дека крајните придобивки ќе ги имаат учениците, кои ќе имаат добро обучени, компетентни ментори, способни да обезбедат квалитетно …